Volitelné

Synekologie - komunitní ekologiePredátor a kořist: vztah je studován Synecology

Definice - co to je

Synekologie, také známá jako komunitní ekologie, je poddisciplína (odvětví) ekologie zaměřená na studium společenství živých bytostí.

Tato věda studuje vztahy mezi biologickými společenstvími a mezi ekosystémy Země.

Synekologie analyzuje a zkoumá vztahy mezi jednotlivci patřícími k různým druhům skupiny a jejich prostředím.

Shrnutí hlavních aspektů, které studovala synekologie:

- změna druhové bohatosti;

- Pielou equitability;

- struktura a produktivita potravinového řetězce;

- dynamika populace a vzájemné vztahy mezi predátory a kořistí;

- organizace Společenství;

- přenos hmoty a energie v ekosystémech;

- Posloupnost komunit daného ekosystému.

Zvědavost:

- Slovo synekologie bylo poprvé vytvořeno a používáno vědcem Carlem Schroterem v roce 1902. Schroter byl jedním z předních botaniků počátku dvacátého století.