Jiné

AmensalismusEukalyptus: Příklad amensalismu

Co je - definice

Také známý jako antibiosis, amensalism je interspecific ekologický vztah (mezi různými druhy) a disharmonic (jeden druh je zvýhodněný od vztahu k jinému). Při amensalismu poškozuje jeden druh (zvíře nebo rostlina) jiný druh za účelem získání výhod pro sebe ve vztahu k environmentálním zdrojům.

Tento vztah je velmi běžný v prostředích, kde jsou ekologické zdroje vzácné (vesmír, voda, světlo, jídlo atd.). V amensalismu tedy existuje určitý druh konkurence.

Příklady amensalismu:

- Některé druhy hub (penicillium notatumnapříklad uvolňují látky (např. antibiotika), které poškozují určité druhy bakterií, a tím brání jejich proliferaci, a tím získávají více zdrojů (určených pro vývoj plísní) z životního prostředí.

- Kořeny některých druhů rostlin znesnadňují klíčení jiných rostlin. První z nich tak získávají prostředky nezbytné pro jejich rozvoj a vyhýbají se hospodářské soutěži.

- Existují rostliny (například eukalyptus), které kolem nich vylučují látky, jejichž účelem je blokovat klíčivost jiných druhů rostlin, které „soutěží“ ve stejném prostoru.

- Ve jevu známém jako „červený příliv“, který se vyskytuje v mořských vodách, druh řas (dinoflagelátů) uvolňuje toxiny do vody, aby poškodil jiné mořské druhy žijící v tomto prostředí. Tímto způsobem získají více zdrojů pro svůj rozvoj.