Volitelné

Ekologická nika



Ekologická nika: tolerance a požadavky organismu

Co je to (koncept)

Ekologická nika je myšlenka, koncepce: shrnuje tolerance a požadavky organismu.

Koncept ekologické mezery je spojen s konceptem stanoviště. S tím však nelze a nemělo by se zaměňovat. Například střevní trubice je stanovištěm parazita. Zde žije parazit.

Jeho ekologická nika je soubor podmínek, které tento parazit toleruje a vyžaduje. Tato skupina podmínek se skládá z různých aspektů, které mohou být fyzikální, chemické a biologické. V případě parazita to může být, mezi několika dalšími aspekty:

- Teplotní rozsah, ve kterém parazit funguje a reprodukuje se.

- druhy potravin konzumovaných hostitelem, které může použít.

- druhy mikroorganismů, se kterými interaguje, což jim přináší výhody.

Stručně řečeno, ekologická nika je způsob, jakým organismus žije.

Hlavní rysy

Ekologická nika se vyznačuje:

- mají různé rozměry (např. teplotu, relativní vlhkost a slanost).

- být jedinečný pro každý živý druh.

Rozlišování ekologických výklenků mezi organismy

Podmínky prostředí v portorických lesích se velmi liší. Existuje jedenáct druhů ještěrek rodu Anolis. Všechny druhy sdílejí stejné prostředí: deštný prales této země. Ekologická mezera každého z ještěrkových druhů je však zvláštní.

Například: Druh Anolis poncensis Vždy se nachází v blízkosti země a v suchších, světlejších oblastech. Již ten druh Anolis occultus preferuje střední část vrcholků stromů. Nemůže tolerovat šíři a vzdušnost, kterou může Anolis poncensis tolerovat. Tělo jednoho Anolis occultus Funguje dobře pouze v rozsahu podmínek prostředí, za kterých se tento druh vyvinul.

Jedním z vysvětlení toho, jak tolik ještěrů žít bez velkého sporu, je, že zabírají různé ekologické výklenky. Tato myšlenka se nazývá ekologická nika diferenciace a stává se v nejrůznějších skupinách zvířat a rostlin.