Jiné

Kontaminace půdyKontaminace půdy: závažný environmentální problém

Kontaminace půdy - co to je

Kontaminace půdy je jedním z největších environmentálních problémů dneška. Po staletí se člověk málo zajímal o likvidaci odpadu, chemikálií a průmyslového odpadu. Výsledkem je velké množství kontaminované půdy, která je pro zemědělskou nebo bytovou výstavbu nezávadná. Je to také velké poškození životního prostředí.

Hlavní typy kontaminace půdy a jejich důsledky:

- Průmyslový odpad

Chemikálie, paliva, těžké kovy a další prvky jsou likvidovány v továrně nebo v její blízkosti. Tyto prvky v průběhu času pronikají do půdy, která ji kontaminuje. Tyto oblasti jsou nevhodné pro výstavbu domů (domy a budovy), protože kontaminanty půdy mohou lidem způsobit nemoci. Ošetření těchto půd je možné, vyžaduje však kromě dlouhého procesu použití mnoha zdrojů.

Dalším vážným problémem způsobeným tímto typem odpadu je kontaminace vody. Jakmile jsou tyto nečistoty v půdě, mohou dosáhnout podzemní vody kontaminující vodu.

- Vypadni

Země, která byla kdysi skládkou, představuje několik problémů. Kromě kontaminace různými typy znečišťujících látek mohou představovat nebezpečí výbuchu. Je to proto, že proces rozkladu organického odpadu vytváří produkci hořlavých plynů, které se zachytí v půdě.

- Elektronický odpad

S velkým nárůstem výroby a spotřeby elektronických produktů v posledních desetiletích rostla také produkce tohoto druhu odpadu. Když jsou hozeny na zem, tyto produkty (monitory, mobilní telefony, baterie, televizory, tiskárny atd.) V průběhu času uvolňují různé chemikálie, které kontaminují půdu.

- Radioaktivní prvky

Přestože je jen málo případů, vznikají velmi závažné problémy. Nehody v jaderných elektrárnách nebo likvidace zařízení používajícího radioaktivní prvky (například rentgenové přístroje) mohou půdu kontaminovat po staletí. Nemluvě o tom, že pokud člověk přijde do kontaktu s půdou, může tento druh kontaminace zemřít nebo se vyvinout různé typy rakoviny.