Informace

Městská ekologieEkologie měst: důležitá pro udržitelnost planety

Co je - definice

Ekologie měst je ekologickým oborem, jehož předmětem studia jsou vztahy mezi obyvateli městské oblasti a jejich interakce s životním prostředím. To znamená, že studuje, jak rostliny, zvířata a lidé interagují v daném městském prostředí (například ve městě).

Urban Ekologie používá terénní postupy a teoretické koncepty tradiční ekologie, ale se silným dialogem s dalšími oblastmi, jako jsou urbanismus, inženýrství, architektura, zeměpis, antropologie, sociologie.

Důležitost

Je to velmi důležitá oblast, protože její studie a aplikace spolupracují se zlepšováním životních podmínek v městských centrech, protože hledá způsoby, jak umožnit udržitelný rozvoj (udržitelnost) v městských oblastech.

Hlavní cíle

- Analyzovat městskou strukturu.

- Studovat dopady městských činností (znečištění, urbanizace) na životní prostředí (řeky, vodní zdroje, zvířata, rostliny atd.).

- Kvantifikujte tok energie a materiálů, které městské prostředí ovlivňuje s prostředím.

- Definovat vyhledávací kritéria pro správu měst.

- Vytvořit politiky zaměřené na zvyšování povědomí lidí o otázce udržitelnosti ve městech.