Jiné

Důsledky znečištění půdyZnečištění půdy: příčina různých environmentálních problémů

Úvod

Znečištění půdy způsobuje různé problémy životního prostředí a ovlivňuje také další segmenty životního prostředí, jako jsou prameny, řeky, moře, vodní hladiny atd.

Hlavní důsledky:

- Půda může být pro výsadbu neplodná (defertilizace);

- kontaminace řek, podzemních vod, pramenů, pramenů, jezer atd .;

- nevyváženost ekosystému vyhynutím rostlin a zvířat v postižené oblasti;

- změny v hustotě půdy a konzistenci;

- nasycení půdy;

- změny v typografii půdy;

- ztráta přirozené drenážní kapacity;

- Zvýšení teploty půdy, když dojde k tvorbě podzemního plynu (např. Metanu a oxidu uhličitého)

- Impregnace znečišťujících látek;

- změny vůně půdy, která půdu tvoří;

- Tvorba čistírenských kalů na povrchu;

- sesuv půdy v kopcích způsobený infiltrací kapalných znečišťujících látek.