Generále

ProtocooperationProtocooperation mezi africkým krokodýlem a pták párátka

Definice - co to je

Protokooperace je harmonický (nepoškozuje žádného jednotlivce) a mezidruhový ekologický vztah (mezi jednotlivci různých druhů), ve kterém se vyskytují výhody pro všechny bytosti, a mohou žít nezávisle.

Jedná se o volitelný vztah, protože ačkoli jednotlivci mají užitek, není pro jejich život nezbytný.

Příklady

První příklad

Protocooperation mezi africkým krokodýlem a pták párátka. Zatímco krokodýl spí s otevřenými ústy během trávicího procesu, pták hůlky jí parazity a zbytky z úst plazů.

Obě zvířata těží z tohoto ekologického vztahu, protože pták párátka dostane potravu, zatímco krokodýl dostane ústa čistou. Ale tato zvířata nezávisí na tomto vztahu k životu.

Druhý příklad

Protocooperation mezi mořskou sasankou a paguro (krab)

V tomto vztahu je sasanka instalována na krabím shellu, což umožňuje tuto ochranu proti predátorům. Na druhé straně se sasanka dostává do transportu, což usnadňuje získávání potravy.

Rozdíl od vzájemnosti

V obou ekologických vztazích mají bytosti prospěch. Rozdíl je v tom, že ve vzájemném vztahu mají jednotlivci závislost. V protocooperation tato závislost neexistuje.