Informace

Co studuje ekologiiEkologie: živé bytosti, životní prostředí a jejich vztahy

Co studuje ekologii

Ekologie je věda zaměřená na studium rozmanitých vztahů, které existují mezi živými bytostmi, kromě těch, které existují mezi nimi a prostředím planety Země.

Důležitost

S výrazným nárůstem populace v posledních dvou stoletích, jakož i s nástupem industrializace a intenzifikací urbanizace má tato věda zásadní význam pro pochopení dopadů člověka na životní prostředí. Toto porozumění nám umožňuje podniknout kroky (praktická opatření), aby bylo možné rozvoj realizovat udržitelným způsobem. Ekologické znalosti mají proto zásadní význam pro zachování ekosystémů.

Hlavní témata studovaná ekologií:

- Ekosystémové komponenty

- Potravinový web

- Potravinový řetězec

- Ekologická nika a lokalita

- Trofické úrovně

- Hmotnostní cyklus a tok energie

- vztahy mezi živými bytostmi (harmonickými a neharmonickými)

- Ekologické dědictví

- Populační ekologie

- Ekologické pyramidy

- Biogeochemické cykly (uhlík, dusík, kyslík a voda)

- suchozemské a vodní biomy (biologická rozmanitost)

- Environmentální nerovnováha způsobená lidským jednáním

- Fytogeografie

- Znečištění životního prostředí a jeho důsledky pro lidský život a ekosystémy.

- Ekologie metapopulací

- Ekologie a vývoj