Generále

NájemBromeliad a Acacia: Vztah nájemce

Co je - význam

Nájem je ekologický vztah, ve kterém jeden druh (zvíře nebo rostlina, nazývaný nájemce) získává výhody (přínosy) od jiného druhu pro ochranu, přepravu nebo podporu, aniž by způsobil poškození nebo výhody pro tento druhý (hostitel). Jedná se tedy o harmonický mezidruhový vztah (mezi různými druhy) (žádný z nich není tímto vztahem poškozen), ačkoliv pouze jeden prospěch.

Epifytismus

Epifytismus je druh nihilismu. V tomto případě, epifytové rostliny (například bromeliady a orchideje), hledají podporu v kmeni stromu, aby se vyvinuly, ale bez odstranění živin ze stromů. Epiphytes používá stromy pouze pro podporu.

Příklady pronájmu:

- Bromeliad a orchideje používají kmeny stromů k podpoře jejich rozvoje.

- Gar, když je v nebezpečí (pronásledován dravcem), vstoupí do zažívacího traktu mořské okurky (echinoderm) pro ochranu. Výhody pro ryby (nájemce), ale echinoderm (hostitel) není v tomto ekologickém vztahu poškozen.

- Remora jsou ryby, které mají přísavku na horní části hlavy. Pomocí tohoto přísavného držáku se připevní ke dnu těla žraloka. Tímto způsobem jsou rémorové (nájemci) schopni získat rychlou přepravu se žraloky (hostiteli), aniž by jim ublížili.