V detailu

BiomesVodní biome

Úvod - co to je

V ekologii se biom nazývá biologická komunita, tj. Fauna a flóra a jejich vzájemné interakce mezi sebou as fyzickým prostředím: půda, voda a vzduch.

Biotická oblast a hlavní charakteristiky biomů

Biotická oblast je zeměpisná oblast zabíraná biomem, tj. Regiony se stejným typem podnebí a vegetace. Biom však může mít jednu nebo více převažujících vegetací.

Ačkoli mohou mít různá zvířata a rostliny, je známo, že mezi krajinou různých kontinentů existuje mnoho podobností, je to způsobeno vlivem makroklimatu (typ půdy, stav substrátu a další fyzikální faktory).

Podle některých je pět nejdůležitějších typů biomů: vodní, pouštní, lesní, podrost a tundra (vegetace z organického materiálu, která se objevuje v krátkém období tání polárních klimatických oblastí).

V této klasifikaci však někteří jdou trochu dále. Podle nich existuje pouze v Brazílii šest různých typů biomů: Amazonský deštný prales, Cerrado, Pantanal, Caatinga, Atlantský prales a pobřežní zóny.

Existuje také klasifikace pro vodní biomy, které se dělí na sladkovodní a mořské biomy, tj. Ty, které patří do mořské vody.

Ekologická zvědavost:

- Biom Země obsahuje biosféru.