Generále

GiantismGigantismus: nadměrný růstový hormon

Příčina nemoci

Gigantismus je porucha, ke které dochází, když hypofýza, sekreční žláza, nadprodukuje růstový hormon (GH). Je to porucha růstu, hlavně v pažích a nohou, doprovázená odpovídajícím růstem výšky.

Vznik

Může se také vyskytnout v dětství, před dokončením kalcifikačního procesu nebo během puberty, kdy genetická selhání brání normální kalcifikaci této fáze. V obou případech dochází k nadprodukci růstového hormonu, takže dochází k obrazu gigantismu.

Acromegaly

Akromegalie je porucha spojená s gigantismem, ke které dochází v důsledku nadměrné produkce růstového hormonu již v dospělosti (fáze, ve které jsou růstové chrupavky již uzavřeny). V tomto případě dochází k nadměrnému růstu rukou, nohou a bradě.