Jiné

Golgi ComplexGolgiho komplex: eukaryotické buněčné organely.

Co je Golgi Complex

Golgiho komplex je diferencovaná část membránového systému uvnitř buňky, který se nachází v živočišných i rostlinných buňkách. Tato buněčná organela je umístěna mezi endoplazmatickým retikulem (RE) a plazmovou membránou.

Umístění a složení golgiho komplexu

Golgiho komplex se nachází v blízkosti buněčného jádra a je tvořen jednotkami, diktiosomy, které jsou spolu spojeny. Každý diktiosom se skládá ze sady zploštělých diskoidních vaků nebo cisteren obklopených sekrečními váčky různých velikostí. Každý diktiosomální klastr má v průměru šest cisteren, ale v některých případech může tento počet dosáhnout až pětkrát více. Počet diktiosomů se může pohybovat od několika jednotek do několika stovek, k tomu dojde podle funkce prováděné eukaryoty.

Funkce

Nejdůležitější funkcí Golgiho komplexu je sekrece proteinů produkovaných v drsném endoplazmatickém retikulu. Během tohoto procesu se membrány vezikul spojí s plazmatickou membránou tak, že se regeneruje.