V detailu

Buněčné jádroBuněčné jádro: kontrola buněčných funkcí

Co je to (definice)

Jádro je zodpovědné za řízení všech buněčných funkcí. Většina buněk v našem těle má jedno jádro. Existují však buňky, které nemají žádné (zralé červené krvinky) a další, které mají několik, například buňky kosterního svalstva.

Klíčové vlastnosti buněčného jádra

Protože ne všechny buňky mají definované jádro, biologie je rozdělila do dvou skupin: eukaryoty (buňky s definovaným jádrem) a prokaryoty (buňky bez definovaného jádra).

V těchto dvou skupinách je důležité vědět, že i prokaryotické buňky mají DNA. V tomto případě se DNA místo koncentrace v jádru, stejně jako u eukaryotických buněk, nachází v jádru.

Nukleoid není skutečné jádro, protože není odděleno od zbytku buňky vlastní membránou. Skládá se z jedné velké molekuly DNA s přidruženými proteiny.

V případě eukaryotických buněk je jádro odděleno jaderným obalem, který kromě funkce oddělení jádra od cytoplazmy komunikuje s cytoplazmou prostřednictvím jaderných pórů. Tyto póry jsou zodpovědné za řízení výměny látek mezi jádrem a cytoplazmou.

Uvnitř jádra jsou těla ve sférických tvarech nazývaná jádra, proteinové sloučeniny, DNA a RNA a jaderné geny, také známé jako genetický kód. Tyto geny jsou zodpovědné nejen za dědičné vlastnosti, ale také za kontrolu většiny činností prováděných buňkami.

Základní funkce

Obecně lze říci, že jádro má dvě základní funkce: regulovat chemické reakce, které se vyskytují uvnitř buňky, a ukládat své genetické informace.