Volitelné

KaryoplasmaKaryoplasma: bohatá na organické molekuly

Co je (definice)

Karyoplasma, také známá jako nukleoplasma, halioplasma nebo karyolymph, je vodný (polotekutý) roztok složený z proteinů, nukleotidů, RNA, nukleosidů a iontů. V této sloučenině jsou ponořeny nukleoly a chromatin. Nukleoplazma vyplňuje buněčné jádro.

Funkce buňky

Umožňují chemické reakce jaderného metabolismu buňky.

Hlavní rysy karyoplazmy

- Karyoplazma je homogenní a viskózní.

- Je oddělena od cytoplazmy jadernou membránou.

- Je bohatý na organické molekuly.

- Zabírá všechny prostory mezikromatinického prostoru.

Zveřejněno 04/09/2019
_________________________________________
Autor: Elaine Barbosa de Souza
Vysokoškolský student biologických věd na metodistické univerzitě v São Paulu.