Generále

Basofily



Basofil: důležitý v imunitním systému

Co jsou (význam)

Basofily jsou obranné buňky našeho těla, to znamená, že jsou jedním z podtypů leukocytů (bílé krvinky). Tyto buňky jsou velmi důležité pro fungování našeho imunitního systému.

Funkce

Při boji s infekcí v našem těle uvolňují basofily dvě důležité látky. Heparin, což je důležitý antikoagulant. Druhým je histamin, který v alergiích působí jako vazodilatátor.

Hlavní vlastnosti bazofilů

- Basofily mají ve své cytoplazmě granule. Tyto granule jsou velké (mnohem větší než jádro).

- Mají schopnost uvolňovat heparin a histamin během procesu boje proti infekčním agens.

- Vznikají v naší kostní dřeni.

- Pouze 1% až 2% leukocytů v naší krvi jsou bazofily.

Referenční hodnota a leukogram

- Zdravý člověk (starší 16 let) má mezi 0 a 200 bazofily na krychlový milimetr krve. Tyto hodnoty jsou považovány za normální hodnoty. Basofily se kontrolují krevním testem zvaným leukogram, který kontroluje množství leukocytů v krvi, jakož i jejich podtypy.