Jiné

PinocytózaPinocytóza provádějící buňky

Úvod (co to je a co znamená)

Pinocytóza je proces, kterým buňka konzumuje makromolekuly zředěné ve vodě. Obecně jsou tyto makromolekuly proteiny nebo polysacharidy. Tento proces se vyskytuje v mnoha typech buněk a funguje jako doplňkový systém krmení buněk.

Slovo pinocytóza pochází z řečtiny a kolíky prostředky k pití a citace znamená buňku.

Pinocytóza je jeden ze dvou typů endocytózních procesů, druhým je fagocytóza (buňka jí velké materiály).

Jak se vyskytuje pinocytóza (kroky):

1º - Makromolekuly rozpuštěné ve vodě jsou blízko plazmatické membrány buňky.

2º - V plazmatické membráně dochází k invazi, která zahrnuje makromolekuly.

3º - Plazmatická membrána se uzavírá a tvoří v cytoplazmě pinosom.

4º - Pinosomy jsou malé vesikuly (druh malých sáčků) s vnitřním obsahem materiálu.

5º - Pinosomy mohou být tráveny buňkou (pokud slouží jako jídlo).