Volitelné

CytochemistryCytochemie: studium chemického složení buněk

Co je - definice

Cytochemie je obor buněčné biologie (cytologie), který se zaměřuje na studium chemického složení buněk a jejich molekulárně biologických procesů. Využívá chemické a chemofyzikální analýzy, které umožňují jeho pozorování.

Cytochemie je považována za vazbu mezi biochemií a morfologií.

Hlavní cíle cytochemie:

- Vyhledejte a identifikujte v buněčné struktuře chemické sloučeniny buněk.

Použité procesy (techniky):

- K identifikaci makromolekul a chemických sloučenin v buňkách se používají metody kalorimetrických reakcí a barvení barvivovými činidly.