Generále

Co studuje cytologiiCytologie: použití mikroskopu je nezbytné

Co studuje cytologii

Cytologie, známá také jako buněčná biologie, je oborem biologických věd zaměřeným na studium buněk.

Počátek cytologie je spojen se vznikem prvních mikroskopů ve druhé polovině sedmnáctého století.

Důležitost

Cytologie má zásadní význam pro pochopení fungování těl živých bytostí. Díky cytologii došlo v medicíně k mnoha pokrokům, zejména ve vývoji léčiv, klinických vyšetření, diagnostice a lékařských ošetřeních.

Hlavní témata studovaná cytologií:

- Evoluce buněk

- buněčné struktury (rostlinné a živočišné organely)

- Transport přes plazmatické membrány

- Endocytóza a exocytóza

- Buněčné dýchání

- Metabolismus buněk

- buněčné dělení (meióza a mitóza)

- Cell Biochemistry

- Fotosyntéza

- Typy buněk

Biologická zvědavost:

- K prvnímu pozorování buňky došlo v roce 1665. Velký úspěch dosáhl anglický biolog a fyzik Robert Hooke. První pozorovanou buňkou byla zelenina z kusu korku.