Generále

Evoluční biologieEvoluční biologie: studuje změny živých věcí v průběhu času

Co je evoluční biologie?

Evoluční biologie je oblast biologie, která studuje společný původ a původ druhů. Studuje také změny, ke kterým dochází v živých bytostech v průběhu času (biologická evoluce).

Dějiny evoluční biologie

Evoluční biologie jako akademická disciplína se objevila v důsledku nearantwinismu vyvinutého ve třicátých a čtyřicátých letech 20. století, avšak až v 70. letech 20. století vytvořily hlavní severoamerické a evropské univerzity evoluční biologická oddělení.

Dnes ve Spojených státech mnoho univerzit díky pokroku v oblasti molekulární a buněčné biologie zřídilo katedry ke studiu evoluční biologie.

Seznam důležitých evolučních biologů:

- Othenio Abel

- Felix Anton Dohrn

- Carl Gegenbaur

- Ernst Haeckel

- Willi Hennig

- Bert Hölldobler

- Lynn Margulis

- Fritz Müller

- Bernhard Rensch

- Walter Zimmermann

- Gregor Mendel

- Alfred Russel Wallace

- Charles Darwin

- Erasmus Darwin

- John Maynard Smith

- Motoo Kimura

- Richard Dawkins

- Jean-Baptiste Lamarck

- Ronald Fisher

- Wright firewall

- Stephen Jay Gould

- Pierre Teilhard de Chardin