Volitelné

Plazmová membránaPlazmová membrána obklopující organely

Co je a funguje

Jednoduše řečeno, plazmatickou membránu můžeme definovat jako buněčnou obálku. Tento obal bude zodpovědný za tvar buňky a látky, které ji vstupují a opouštějí.

Složení a další vlastnosti

Jeho chemické složení je lipoprotein (tuk + protein), není však homogenní.

Plazmovou membránou procházejí dva typy látek: rozpustné ve vodě a rozpustné v tucích.

Látky rozpustné ve vodě pronikají do buněk pouze po průchodu póry obsaženými v nosičových proteinech. K tomuto transportu však dojde, pouze pokud jsou tyto látky menší než velikost pórů tohoto proteinu.

V případě látek rozpustných v tucích prochází plazmatickou membránou mnohem snadněji, protože většinu plazmatické membrány tvoří lipid. Látky zde nemusí být nutně malé, aby se dostaly dovnitř buňky.

Tento proces vstupu a výstupu látky plazmatickou membránou je známý jako pasivní transport (difúze a osmóza) a aktivní transport (endocytóza, fagocytóza, exocytóza).

Zvědavost:

- Látky rozpustné ve vodě, které procházejí plazmatickou membránou, jsou: voda (H2O), kyslík (O2), oxid uhličitý (CO2), močovina, vitamin C, glukóza, kyselina salicylová, kyselina mléčná, malé bílkoviny (menší než velikost pórů nosné proteiny), aminokyseliny a minerály.