V detailu

MikrotubulyMikrotubule: různé buněčné funkce

Co jsou (definice)

Mikrotubuly jsou struktury (filamenty) přítomné v buňkách eukaryot. Vznikají polymerizačním procesem dvou globulárních proteinů (alfa a beta tubulin) a dimeru. Jsou důležité, protože jsou zapojeny do různých procesů prováděných buňkami.

Funkce mikrotubule

- tvoří cytoskelet společně s mezilehlými vlákny a aktinovými mikrofilamenty;

- Jsou součástí vnitřní struktury řas a bičíků;

- Působí v pohybu buněčných organel;

- účastnit se procesu vnitrobuněčného transportu látek a tvořit druhy platforem;

- Účastnit se procesu udržování buněčné struktury;

- Působí na vytěsňování chromozomů v procesu buněčného dělení (mitóza).

Hlavní vlastnosti:

- Jsou v průměru asi 25 nm (nanometr).

- Vnitřní průměr je asi 12 nm.

- Mají válcovitý tvar.

- Jsou to tuhé struktury.

Typy mikrotubulů

- Polární mikrotubuly

- Radiální mikrotubule

- Kinetochoreové mikrotubuly

Věděli jste to?

- Mikrotubuly nejsou přítomny v buňkách prokaryot, jako jsou bakterie.

Mnoho proteinů se váže na mikrotubuly, jako jsou motorické proteiny.