Jiné

Organely rostlinných buněk a jejich funkceIlustrativní obrázek organel rostlinné buňky

Úvod

Rostlinná buňka má ve svém interiéru několik organel. Každá z těchto organel může vykonávat jednu nebo více funkcí, z nichž všechny mají zásadní význam pro fungování buněk.

Organely rostlinných buněk a jejich funkce

- Hladké a drsné endoplazmatické retikulum - zvětšuje vnitřní povrch buňky; zvýhodňují výměnu látek mezi vnitřní a vnější částí buňky; podporují cirkulaci uvnitř buňky; uchovávejte látky odebrané z hyaloplazmy a syntézy lipidů.

- Buněčné jádro - řídí a reguluje chemické reakce, ke kterým dochází uvnitř buňky; ukládat genetické informace o buňce.

- Golgi Complex - účastněte se procesu sekrece buněk.

Ribosomy - působí na tvorbu proteinových řetězců.

- Plastos - akumulují látky používané ve výživě rostlin (leukoplasty); provést fotosyntézu (chloroplasty).

- Mitochondrie - Poskytuje energii pro buněčný metabolismus.

- Vakuoly - působí při osmotické regulaci a skladování různých látek.

- Peroxisomy - působí na metabolismus lipidů a na proces fotorezi.