Informace

Vědecká klasifikace Plantae královstvíPlantae království: Existence několika klasifikačních divizí

Vědecká klasifikace Plantae království

Doména: Eukaryota

Království: Plantae

Divize:

- Zelené řasy

Chlorophyta (zelené řasy, chlorofyty)

Charophyta (zelené, dehydrované a kafytové řasy)

- Embryophyta (rostlinné rostliny)

Nekvaskulární rostliny

Marchantiophyta (Hepaticophyta) - jaterní rostliny

Anthocerotophyta - Antoceroty

Bryophyta - mechy

Cévní rostliny (Tracheophyta)

Lycopodiophyta - Lycopods a Selaginella

Monilophyta - kapradiny (kapradiny) a přesličky

Rostliny produkující semena Spermatophyta

Gymnospermae - (Gymnosperms)

Angiospermae - (Angiosperms) jsou rostliny, které mají květiny

Zajímavosti:

Před devatenáctým stoletím, kdy se začaly vyvíjet klasifikace rostlin, byly rostliny klasifikovány pouze do tří skupin: nižší (řasy), střední (bryofyty a pteridofyty) a vyšší (gymnospermy a angiospermy).

Jedním z velkých vědců, který věnoval hodně času studiu vědeckých klasifikací rostlin, byl německý biolog Ernst Mayr (1904 - 2005).