Generále

ChloroplastyChloroplasty přítomné v rostlinných buňkách

Co jsou (definice)

Chloroplasty jsou organely přítomné v buňkách rostlin a dalších fotosyntetických organismech, jako jsou řasy.

Hlavní vlastnosti chloroplastů:

- Jsou zelené díky přítomnosti chlorofylu.

- Jsou omezeny druhem obalu vytvořeného dvěma lipoproteinovými membránami.

- Má v sobě tekutinu zvanou stroma.

- Mají DNA, RNA a ribozomy. Proto mají schopnost provádět proces syntézy proteinů a množit se.

Funkce chloroplastů v rostlinách:

- U chloroplastů dochází k fotosyntéze.

Zvědavost:

- Jedna rostlinná buňka měla 40 až 50 chloroplastů.