Generále

Xylem a PhloemXylem a phloem: funkce přenášení mízy

Co jsou

Xylem a phloem jsou tkáně, které tvoří vaskulární systém rostlin.

Složení

Xylem a phloem jsou tvořeny buňkami, které pocházejí z meristémů (primární a sekundární).

Tracheidy (buňky, které zrají protoplasmy během zrání) jsou nejčastějšími prvky v xylemu.

Ve fenoménu jsou nejběžnější prvky, které jsou složeny z živých buněk a nemají jádro, běžnější. Tyto prohrábané prvky mají na svých koncích oblasti, skrz které dochází k oběhu mízy.

Funkce v rostlinách

Funkce Xylem a phloem mají funkci transportu rostlinné mízy. U rostlin se sekundárním růstem působí xylem také na podporu, protože představuje velké množství dlouhých buněk se stěnami bohatými na lignin (trojrozměrné makromolekuly).

Rozdíl mezi xylem a phloem

Xylem, také známý jako dřevo, má funkci přepravy syrové šťávy zeleniny, tj. Minerálů a vody.

Phloem, známý také jako volný, je zodpovědný za přepravu komplikované mízy (vodné látky bohaté na organické látky) v zelenině.