Generále

FotosyntézaFotosyntéza: produkce potravin rostlinami

Co je to?

Fotosyntéza je proces prováděný rostlinami k výrobě vlastního jídla. Jednoduše řečeno, můžeme pochopit, že rostlina odstraňuje oxid uhličitý ze vzduchu a energii ze slunce.

Proces

Tímto procesem rostlina produkuje své vlastní jídlo sestávající v podstatě z glukózy. Jak rostlina produkuje glukózu, eliminuje kyslík.

Glukóza se používá v rostlině k provádění jejích metabolických funkcí, tj. Je to její hlavní palivo, aniž by bylo nemožné zachovat si své životní funkce.

Proces tvorby glukózy probíhá chemickou reakcí, a to je možné pouze díky přeměně sluneční energie na chemickou energii.

Význam fotosyntézy

Bez fotosyntézy by na naší planetě neexistoval život, protože skrz ni začíná celý potravní řetězec. Proto je velký význam rostlin, zelené zeleniny a některých dalších organismů.

Navíc, jak jsme viděli, rostlina produkuje glukózu, eliminuje kyslík a bez kyslíku není možné přežít.

Důsledky fotosyntézy pro život a pro planetu

Fotosyntéza má hluboké důsledky pro planetu a život, protože je zodpovědná za vznik aerobního dýchání a dominanci aerobních bakterií.

A v důsledku aerobního dýchání, které je energeticky účinnější, se objevily eukaryoty, zpočátku jednobuněčné protisty.

Atmosféra Země prošla změnami ve svém složení uvolněním molekulárního kyslíku fotosyntézou.

Naposledy zkontrolováno: 05/05/2018

___________________________________
Autor: Elaine Barbosa de Souza
Vysokoškolský student biologických věd na metodistické univerzitě v São Paulu.