Generále

Lidské plíceLidské plíce: důležité orgány dýchacího systému.

Znát plíce člověka (shrnutí)

Plíce jsou orgány, které jsou součástí dýchací soustavy lidí. Každá lidská bytost má plíce.

Funkce

Výměna plynu mezi krví a prostředím je prováděna plícemi. Tyto výměny plynu se vyskytují v plicních alveolech. Při tomto procesu kyslík vstupuje do hemoglobinu v krvi a dochází k následné tvorbě oxyhemoglobinu. Na druhé straně se uvolňuje oxid uhličitý (oxid uhličitý).

Vale připomíná, že vzduch vstupuje a opouští plíce díky relaxaci bránice, při procesu inhalace (přívod vzduchu) a výdechu (výstup vzduchu).

Anatomie

- Mají trojúhelníkový tvar.

- Jsou tvořeny průduškami, které se dělí na průdušky a plicní alveoly.

- Jsou houževnatě konzistentní.

- Každá plíce dospělého jedince má délku mezi 23 a 27 centimetry.

- Plíce jsou rozděleny do segmentů (vlci). Pravá plíce má tři vlky, zatímco levá pouze dvě.

- Lidská plíce jsou obklopena pohrudnicí, tenkou dvojitou membránou.

- Základny plic jsou podepřeny bránicí.

Hlavní nemoci, které se mohou dostat do plic:

- bronchitida

- Plicní emfyzém

- Rakovina plic

- Zápal plic

- Tuberkulóza

- Zánět plic

- astma