Volitelné

JícenLidský jícen: důležitý svalový dirigent

Co je to?

Jícen je svalově vodivý orgán, který se nachází mezi dolním koncem hrtanu a horním žaludkem, což je část trávicího traktu spojující hltan s žaludkem.

Funkce

Jeho hlavní funkcí je přinášet jídlo do žaludku.

Histologie

Jícen je dutý a je tvořen třemi vrstvami: sliznicí, submukózou a svalem.

Sliznice má pojivovou tkáň, krevní cévy a sliznice. Submukosální vrstva obsahuje malé žlázy, které uvolňují sekrece směrem k jícnu, tyto sekrece působí proti infekčním agens z vnějšího prostředí. Svalová vrstva se dělí na vnější a vnitřní.

Peristaltické pohyby

Jídlo se dodává do žaludku peristaltickými pohyby (mimovolnými pohyby), které způsobují, že bolus dosáhne žaludku.

Nemoci jícnu

- Nejčastějšími chorobami, které ovlivňují tento orgán, jsou: rakovina jícnu (způsobená hlavně kouřením a alkoholismem) a gastroezofageální reflux (když žaludeční šťávy dorazí do jícnu).