Jiné

CerebellumUmístění mozečku v lidském mozku

Úvod

Tato část mozku je umístěna v přední části dřeně ablongata a odpovídá za posturální koordinaci během odpočinku a aktivity.

Funkce mozečku

Je také zodpovědný za reflexy a dobrovolné pohyby, působí také na svalový systém, který je zodpovědný za svalový tonus.

Obecně lze pochopit, že mozeček je oblast mozku, která zachycuje smyslové impulsy kloubů, šlach, svalů, jakož i rovnovážné a vizuální receptory.

Přestože jeho hmotnost zabírá pouze 10% objemu mozku, mozek je zodpovědný za mimořádně důležité funkce v našem těle, jako je koordinace komplexních sekvencí kosterních svalů.

Bez něj by nebylo možné provádět všechny motorické činnosti, které vyžadují dovednost, od vyzvednutí jakéhokoli předmětu, až po provedení fyzické aktivity, která vyžaduje trochu větší motorickou koordinaci, jako je tanec.

Patologie

Mozkové léze se klinicky projevují:

- nekoordinované dobrovolné hnutí;

- hypotonie (snížení svalové síly);

- třes;

- Únava.

Zvědavost:

Cerebelární poškození je známé jako ataxie. Nadměrná konzumace alkoholu nebo alkoholismus má sklon vést své „závislé“ k projevům ataxie, jako je: změna řeči, ke které dochází v důsledku nedostatečné koordinace v řečových svalech a také v pohybových pohybech v důsledku nedostatku koordinace motoru.