Informace

Plicní průduškyBronchi: přivádí vzduch do plic

Co je to?

U lidí, stejně jako u savců, jsou průdušky chrupavky, jejichž funkcí je přivádět vzduch do plic. Můžeme tedy říci, že průdušky jsou vchody do plic. Ve spodní části se průdušnice rozdělí na dvě průdušky (pravá a levá).

Funkce

Proveďte vzduch, který dýcháme plicním alveolům v plicích. Proto jsou průdušky v respiračním procesu nanejvýš důležité.

Umístění v lidském těle

Průdušky jsou umístěny uprostřed hrudníku. Jsou pod dnem průdušnice.

Hlavní vlastnosti:

- Stěna průdušek se skládá z vrstev chrupavky a svalů.

- Má elastickou a slizniční konzistenci.

- Průdušky mají větve.

- Jsou vnitřně pokryty pseudostratifikovaným a řasnatým válcovým epitelem. Tento epitel má pohárové buňky, které mají schopnost tvořit hlen.

Věděli jste to?

- Zánět průdušek se nazývá bronchitida.