Generále

Corpus CallosumCallus carpus: spojující dvě hemisféry mozku

Co to je a hlavní vlastnosti

Corpus callosum je bílá mozková struktura, která spojuje dvě hemisféry (pravá a levá) lidských mozků. Toto spojení vytvořené corpus callosum je nesmírně důležité, protože obě hemisféry spolupracují.

Korpus callosum je tvořen několika svazky komunikačních nervových vláken (množina axonů a dendritů). Nachází se ve střední oblasti lidského mozku, kde tyto paprsky procházejí ze strany na stranu.

Hlavní funkce:

- Navázat komunikaci mezi dvěma mozkovými hemisférami. Vzpomínáme, že pravá hemisféra mozku přikazuje levé straně těla, zatímco levá hemisféra přikazuje pravé straně těla.

- Působí na interpretaci informací ze smyslů (například vidění a dotyk).

- Také působí v procesu tlumočení duševních informací.

Věděli jste to?

- Poranění corpus callosum může způsobit různé problémy s funkcí těla. Tyto problémy zahrnují: potíže ve směru jízdy (vpravo a vlevo); jazykové problémy; potíže s rozpoznáváním vizuálních objektů; Potíže s diferenciací na obou stranách těla.

- Nadměrná konzumace alkoholu může způsobit změny v corpus callosum a způsobit výše uvedené problémy.

Naposledy zkontrolováno: 19/19/2018

___________________________________
Autor: Elaine Barbosa de Souza
Vysokoškolský student biologických věd na metodistické univerzitě v São Paulu.