Jiné

Biologie člověkaBiologie člověka: člověk jako zaměření studia

Co je to?

Biologie člověka je interdisciplinárním oborem přírodních věd, jehož hlavním předmětem studia je člověk. Biologie člověka je širokým a interdisciplinárním oborem a týká se dalších oblastí znalostí, jako je výživa, antropologie, anatomie člověka a medicína.

Hlavní předměty studované biologií člověka:

- Lidská genetika

- Lidská anatomie

- Člověk a jeho vztahy s přírodou

- Evoluce člověka (z biologického hlediska)

- Evoluční demografie

- Auxologie (obor medicíny, který studuje růst člověka)

- Variace v lidských populacích

- Biologická variabilita s ohledem na klima a další složky životního prostředí (znečištění, vlhkost vzduchu, vliv nadmořské výšky atd.)

- Epidemiologie

- Biodemografie