Generále

Krevní tlakKrevní tlak: udržování průtoku krve

Co je to (definice)

Krevní tlak je tlak, který krev vytváří na stěnách krevních cév.

Vlastnosti

Krevní tlak nastává z kontrakce komor. Je větší v aortě a velkých systémových tepnách. S rostoucí vzdáleností do levé komory se krevní tlak snižuje.

Pokud dojde ke zvýšení objemu krve, dojde také ke zvýšení krevního tlaku. Opak se také stane, to znamená, že pokud se objem krve sníží, tlak se zmenší.

Funkce

Udržujte řádně fungující krevní tok, aby vyhovoval potřebám těla.

Typy

Systolický krevní tlak, diastolický krevní tlak, střední krevní tlak, arteriolarní tlak, prekapilární tlak, kapilární tlak, postkapilární tlak.

Zvědavost:

- Pokud dojde v důsledku krvácení ke snížení celkového objemu krve (nad 10%), krevní tlak klesá, čímž je ohrožena smrt. Může se také stát opak (v případě zvýšení objemu krve, což může být způsobeno zadržováním vody v těle). V tomto případě se krevní tlak zvýší.

Naposledy zkontrolováno: 05/05/2018

___________________________________
Autor: Elaine Barbosa de Souza
Vysokoškolský student biologických věd na metodistické univerzitě v São Paulu.