Jiné

Oviparous AnimalsOviparous animal: reprodukce zahrnuje ukládání vajec

Co to je - biologická definice

Oviparous jsou zvířata, jejichž reprodukce zahrnuje snášení vajec do vnějšího prostředí.

Shrnutí charakteristik a informací o oviparous

Oviparous ženy mnoha druhů položit jejich již oplodněná vejce, jak s mnoha ptáky a hmyzem.

U mnoha vodních druhů je vnější hnojení běžné, a proto vajíčka, která jsou samicí vyloučena, ještě nejsou oplodněna. Nevýhodou tohoto typu šlechtění je, že vejce jsou na milost dravců, a proto dochází k velmi vysoké úmrtnosti.

Existují však různé strategie: některé druhy, například treska, kladou velké množství vajec a ponechávají je samy; jiní, takový jako želvy, položí jejich vejce ve více chráněných oblastech tak že oni nejsou nalezeni predátory.

Drtivá většina ptáků, stejně jako některé druhy ryb a plazů, obvykle kladou vejce do hnízda a sledují je po celou dobu jejich vývoje. Čím větší je ochrana jejich rodičů, tím méně vajíček klade žena.

Příklady oviparous druhů zvířat:

- Všichni ptáci

- Hadi a hadi

- Většina ryb

- Mořská želva

- Různé druhy hmyzu

Sea Turtle: Další příklad oviparous zvíře.