Generále

ThalamusThalamus: Přenos informací do mozku

Co je (význam)

Thalamus je jednou z oblastí diencephalonu (ostatní jsou hypothalamus a epifýza). Je to důležité nervové centrum v lidském mozku.

Slovo má řecký původ a thalamus v řečtině znamená „pokoj nebo vnitřní“.

Hlavní vlastnosti:

- Thalamus se nachází v hluboké centrální oblasti lidského mozku, nad hypotalamem.

- Skládá se ze dvou neuronálních mas.

- Má šedou barvu a oválný tvar.

- Je organizován do jader neuronů s interkalovanými úseky bílé hmoty.

- Má vazby na mozkovou kůru.

Hlavní funkce Thalamu

- Přenos senzorických impulsů z míchy, mozečku, mozkového kmene a dalších oblastí mozku do mozkové kůry.

- hraje důležitou roli v poznání (dosažení znalostí) a vědomí.

- Pomáhá při regulaci autonomních činností.

Poslední aktualizace: 01/02/2019

___________________________________
Autor: Elaine Barbosa de Souza
Vysokoškolský student biologických věd na metodistické univerzitě v São Paulu.